Ôn thi

8 Course

Level

Category

Topics

Trung cấp

Thực hành một số mẫu câu tiếng Đức quan trọng

Hoàng Tuấn Anh
0(0)
Giá gốc là: 3.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Trung cấp

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 TEST – HÖREN

CLB Tiếng Đức Việt Đức
5.00(5)
Giá gốc là: 4.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Trung cấp

Luyện dịch đọc hiểu tiếng Đức B1 – Định dạng Goethe

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0(0)
Giá gốc là: 1.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Trung cấp

Từ vựng mẫu câu tiếng Đức môn viết B1 định dạng Goethe

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0(0)
Giá gốc là: 1.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Trung cấp

Ôn thi nói tiếng Đức B1 định dạng Goethe

CLB Tiếng Đức Việt Đức
0(0)
Giá gốc là: 2.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Trung cấp

Ôn thi nghe tiếng Đức B1 định dạng Goethe

Hoàng Việt Đức
5.00(1)
Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.250.000 ₫.
Trung cấp

Ôn thi viết B1 định dạng Goethe

Hoàng Việt Đức
0(0)
Giá gốc là: 1.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Trung cấp

Ôn thi đọc hiểu B1 định dạng Goethe

Hoàng Tuấn Anh
0(0)
Giá gốc là: 1.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.