Luyện dịch đọc hiểu tiếng Đức B1 – Định dạng Goethe

Danh mục: B1, Ôn thi
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Luyện dịch đọc hiểu tiếng Đức B1 – Định dạng Goethe

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Tích lũy từ mới phục vụ cho môn đọc hiểu tiếng Đức B1 định dạng Goethe

Nội dung khóa học

Teil 1 – Lesen B1 Goethe
Teil 1 - Lesen B1 Goethe

 • Aufgabe 1.1: Benjamin
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt
 • Aufgabe 1.2: Katrin
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt
 • Aufgabe 1.3: Pauls Alltags Blog
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt
 • Aufgabe 1.4: Katjas Alltags Blog
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt
 • Aufgabe 1.5: Sebastians Alltags Blog
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt
 • Aufgabe 1.6: Steffis Alltags Blog
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt
 • Aufgabe 1.7: MiriamsUrlaubsblog
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt
 • Aufgabe 1.8: Monikas Blog
  00:00
 • Dịch sang tiếng Việt

Teil 2 – Lesen B1 Goethe
Teil 2 - Lesen B1 Goethe

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?