Ôn thi nói tiếng Đức B1 định dạng Goethe

Danh mục: B1, Ôn thi
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Ôn thi nói tiếng Đức B1 định dạng Goethe

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Luyện phát âm, ngữ điệu, phản xạ và các mẫu thi nói B1 định dạng Goethe

Nội dung khóa học

Luyện tập phát âm, ngữ điệu trước khi bắt đầu
Luyện tập phát âm, ngữ điệu trước khi bắt đầu

 • Luyện phát âm, ngữ điệu phần đề xuất
  00:00
 • Thực hành phần đề xuất
  00:00
 • Thay cấu trúc ich schlage vor, dass wir etwas tun sollen bằng các cấu trúc tương tự
  00:00
 • Ôn tập một số cấu trúc câu đề xuất
  00:00
 • Một số cách nói lý do cho đề xuất của mình
  00:00
 • Một số cụm từ nói lý do, hỏi ý kiến, đồng ý
  00:00

Các nhóm ý thường thấy trong Teil 1 nói B1 định dạng Goethe
Các nhóm ý thường thấy trong Teil 1 nói B1 định dạng Goethe

Teil 1 nói B1 định dạng Goethe
Teil 1 nói B1 định dạng Goethe

Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 1
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 1

Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 2
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 2

Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 3
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 3

Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 4
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 4

Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 5
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 5

Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 6
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 6

Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe – Phần 7
Teil 2 và 3 nói B1 định dạng Goethe - Phần 7

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?