Nhà cung cấp | Impressum

Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Việt Đức

  • Địa chỉ: 84/151 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 366 288 71
  • Thư điện tử: [email protected]
  • Mã Số Thuế: 0107587454
  • Người Đại Diện PL: Nguyễn Thị Huyền Trâm
  • Tên Công Ty Viết Tắt: Viet Duc Cooperation Development Joint Stock Company
  • Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Giáo dục
  • Lĩnh Vực Kinh Tế: Kinh tế tư nhân
  • Cơ Quan Thuế Quản Lý: Chi cục thuế Quận Hoàng Mai

Bản quyền | Copyright

Toàn bộ nội dung của trang web tại tiengduc.org được bảo vệ bởi bản quyền. Xin lưu ý rằng việc sử dụng và tái tạo nội dung, dữ liệu, văn bản, các phần của văn bản hoặc hình ảnh cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của Việt Đức.

tiengduc.org ® và logo bên dưới là một từ và nhãn hiệu tượng hình đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

CLB Tiếng Đức Việt Đức - Học tiếng Đức mỗi ngày một tốt hơn!
Logo Việt Đức đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý | Disclaimer

Những thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên trang web này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác. Theo đó, xin hiểu rằng tác giả và bên xuất bản các thông tin trên trang web này không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hay dịch vụ liên quan đến vấn đề pháp lý, kế toán, thuế hoặc các tư vấn và dịch vụ chuyên môn khác. Do đó, quý vị không nên sử dụng những thông tin này thay cho nội dung tư vấn chuyên môn từ các chuyên gia tư vấn chuyên môn. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, quý vị nên tham vấn chuyên viên của Việt Đức.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Việt Đức không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ „nguyên trạng“; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, Việt Đức cùng các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, đại lý hoặc nhân viên của Việt Đức sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp Việt Đức đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của Việt Đức. Việt Đức không đưa ra phát biểu nào về tính chính xác hoặc về bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin đăng tải trên các trang web đó.