5.00
(4 Đánh giá)

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 TEST – HÖREN

Danh mục: B1, Ôn thi
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Thực hành môn nghe tiếng Đức B1 định dạng Goethe

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Tự tin với môn thi nghe tiếng Đức B1 tại Viện Goethe

Nội dung khóa học

Teil 1
Teil 1

 • Test 1 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 1 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 1 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 1 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 1 – Aufgabe 9 und 10
 • Test 2 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 2 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 2 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 2 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 2 – Aufgabe 9 und 10
 • Test 3 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 3 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 3 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 3 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 3 – Aufgabe 9 und 10
 • Test 4 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 4 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 4 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 4 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 4 – Aufgabe 9 und 10
 • Test 5 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 5 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 5 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 5 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 5 – Aufgabe 9 und 10
 • Test 6 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 6 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 6 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 6 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 6 – Aufgabe 9 und 10
 • Test 7 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 7 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 7 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 7 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 7 – Aufgabe 9 und 10
 • Test 8 – Aufgabe 1 und 2
 • Test 8 – Aufgabe 3 und 4
 • Test 8 – Aufgabe 5 und 6
 • Test 8 – Aufgabe 7 und 8
 • Test 8 – Aufgabe 9 und 10

Teil 2
Teil 2

Teil 3
Teil 3

Teil 4
Teil 4

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?